IB là gì? (Introducing Broker là gì?)

Đăng bởi ngày

ib la gi IB là gì? (Introducing Broker là gì?)IB viết tắt của Introducing Broker, là các chuyên viên tư vấn mở tài, phương thức nạp tiền và rút tiền tại sàn giao dịch mà IB (Introducing Broker) làm việc cho khách hàng. Ngoài ra các IB (Introducing Broker) còn hỗ trợ khách hàng giao dịch, đưa ra các chiến lược giao dịch cho khách hàng tham khảo.

Các sàn giao dịch muốn phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh, vì vậy các họ sẽ tuyển dụng các IB (Introducing Broker) để làm việc cho họ.

IB (Introducing Broker) sẽ nhận được thù lao khi mời được một khách hàng mở tài khoản và giao dịch tại sàn mà IB (Introducing Broker) làm việc. Khách hàng sẽ không mất bất kỳ chi phí nào cho IB (Introducing Broker). Phần thù lao này là do sàn giao dịch trả cho IB (Introducing Broker).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (1 vote cast)
IB là gì? (Introducing Broker là gì?), 3.5 out of 5 based on 1 rating

Gợi ý - Khuyến mãi tại IronFX cùng TINFOREX

Tăng thu nhập trung bình hơn 30% khi đầu tư tại IronFX. Chúng tôi chia sẽ lên đến 80% thu nhập của chúng tôi cho nhà đầu tư, nhận lên đến 16 USD/lot Gold tại IronFX cùng TINFOREX.com

Xem chi tiết

Về Forex News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>