TINFOREX: Khuyến mãi đặc biệt khi đầu tư Forex tại sàn IronFX

1
758

Kính chào các nhà đầu tư!

Qua tìm hiểu về những ưu điểm của sàn giao dịch IronFX và IronFX đã có những dịch vụ tốt nhất cung cấp cho khách hàng tại Việt Nam, nên TINFOREX chính thức trở thành đối tác Introducing Broker của IronFX để cung cấp cho các nhà đầu tư những dịch vụ tốt nhất của chúng tôi.

TINFOREX: Khuyến mãi đặc biệt khi đầu tư Forex tại sàn IronFX

Ưu điểm khi đầu tư Forex tại sàn giao dịch IronFX

 • Phương thức nộp/rút tiền nhanh chóng, không tốn phí khi nộp/rút tiền qua ví điện tử Webmoney Việt Nam
 • Bonus 20% nộp tiền cho khách hàng
 • Hỗ trợ miễn phí VPS
 • Hỗ trợ miễn công cụ tạo Forex Robots

TINFOREX.com chính thức ra mắt chương trình “Tăng thu nhập khi đầu tư Forex tại sàn giao dịch IronFX

Chương trình Tăng thu nhập khi đầu tư Forex tại sàn giao dịch IronFX

I. Đối tượng tham gia chương trình “Tăng thu nhập khi đầu tư Forex tại sàn giao dịch IronFX”:

Tất cả các khách hàng mở tài khoản mới tại sàn IronFX qua giới thiệu của TINFOREX

II. Khi tham gia trương chình khuyến mãi, quý đầu tư có cơ hội tăng thêm trung bình 30% thu nhập, TINFOREX sẽ trả cho khách hàng lên đến 80% thu nhập của chúng tôi:

A. Đối với tài khoản IronFX Micro (tài khoản dưới 2500 USD)

 • Level Silver: Tài khoản có khối lượng giao dịch dưới 50 lot, quý đầu tư sẽ nhận được: 7 USD/lot Gold, 3 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 2 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 • Level Gold: Tài khoản có khối lượng giao dịch từ 50 đến dưới 150 lot, quý đầu tư sẽ nhận được: 9 USD/lot Gold, 3.5 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 2.5 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 • Level Diamond: Tài khoản có khối lượng giao dịch từ 150 lot trở lên, quý đầu tư sẽ nhận được: 12 USD/lot Gold, 4 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 3 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

* Đặc biệt: bắt đầu từ ngày 19/12/2013, 10 khách hàng mở tài khoản IronFX Micro (tài khoản dưới 2500 USD) đầu tiên sẽ được ưu đãi tham gia mức Level Gold cho khối lượng giao dịch dưới 50 lot, đối với Level Gold (từ 50 đến dưới 150 lot) và Level Diamond thì sẽ được công thêm 1 USD/lot Gold.

B. Đối với tài khoản IronFX Premium (tài khoản từ 2500 USD đến dưới 10,000 USD)

 • Level Silver: Tài khoản có khối lượng giao dịch dưới 50 lot, quý đầu tư sẽ nhận được: 9 USD/lot Gold, 2 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 2 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 • Level Gold: Tài khoản có khối lượng giao dịch từ 50 đến dưới 150 lot, quý đầu tư sẽ nhận được: 11 USD/lot Gold, 3 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 2.5 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 • Level Diamond: Tài khoản có khối lượng giao dịch từ 150 lot trở lên, quý đầu tư sẽ nhận được: 14 USD/lot Gold, 3.5 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 3 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

* Đặc biệt: bắt đầu từ ngày 19/12/2013, 10 khách hàng mở tài khoản IronFX Premium (tài khoản từ 2500 USD đến dưới 10,000 USD) đầu tiên sẽ được ưu đãi tham gia mức Level Gold cho khối lượng giao dịch dưới 50 lot, đối với Level Gold (từ 50 đến dưới 150 lot) và Level Diamond thì sẽ được công thêm 1 USD/lot Gold.

C. Đối với tài khoản IronFX Premium (tài khoản từ 10,000 USD trở lên)

 • Level Silver: Tài khoản có khối lượng giao dịch dưới 50 lot, quý đầu tư sẽ nhận được: 10 USD/lot Gold, 2.5 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 2.5 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 • Level Gold: Tài khoản có khối lượng giao dịch từ 50 đến dưới 150 lot, quý đầu tư sẽ nhận được: 12 USD/lot Gold, 3 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 3 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 • Level Diamond: Tài khoản có khối lượng giao dịch từ 150 lot trở lên, quý đầu tư sẽ nhận được: 15 USD/lot Gold, 3.5 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 3.5 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

* Đặc biệt: bắt đầu từ ngày 19/12/2013, 10 khách hàng mở tài khoản IronFX Premium (tài khoản từ 2500 USD đến dưới 10,000 USD) đầu tiên sẽ được ưu đãi tham gia mức Level Gold cho khối lượng giao dịch dưới 50 lot, đối với Level Gold (từ 50 đến dưới 150 lot) và Level Diamond thì sẽ được công thêm 1 USD/lot Gold.

D. Đối với tài khoản IronFX STP/ECN (tài khoản dưới 10,000 USD)

 • Level Silver: Tài khoản có khối lượng giao dịch dưới 50 lot, quý đầu tư sẽ nhận được: 6 USD/lot Gold, 2 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 2 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 • Level Gold: Tài khoản có khối lượng giao dịch từ 50 đến dưới 150 lot, quý đầu tư sẽ nhận được: 8 USD/lot Gold, 3 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 2.5 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 • Level Diamond: Tài khoản có khối lượng giao dịch từ 150 lot trở lên, quý đầu tư sẽ nhận được: 10 USD/lot Gold, 3.5 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 3 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

* Đặc biệt: bắt đầu từ ngày 19/12/2013, 10 khách hàng mở tài khoản IronFX STP/ECN (tài khoản dưới 10,000 USD) đầu tiên sẽ được ưu đãi tham gia mức Level Gold cho khối lượng giao dịch dưới 50 lot, đối với Level Gold (từ 50 đến dưới 150 lot) và Level Diamond thì sẽ được công thêm 1 USD/lot Gold.

E. Đối với tài khoản IronFX STP/ECN (tài khoản từ 10,000 USD trở lên)

 • Level Silver: Tài khoản có khối lượng giao dịch dưới 50 lot, quý đầu tư sẽ nhận được: 8 USD/lot Gold, 2.5 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 2.5 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 • Level Gold: Tài khoản có khối lượng giao dịch từ 50 đến dưới 150 lot, quý đầu tư sẽ nhận được: 10 USD/lot Gold, 3 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 3 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 • Level Diamond: Tài khoản có khối lượng giao dịch từ 150 lot trở lên, quý đầu tư sẽ nhận được: 11 USD/lot Gold, 3.5 USD/lot đối với cặp EUR/USD và GBP/USD, 3.5 USD/lot đối với cặp AUD/USD, đối với các cặp tiền khác thì quý đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

* Đặc biệt: bắt đầu từ ngày 19/12/2013, 10 khách hàng mở tài khoản IronFX STP/ECN (tài khoản từ 10,000 USD trở lên) đầu tiên sẽ được ưu đãi tham gia mức Level Gold cho khối lượng giao dịch dưới 50 lot, đối với Level Gold (từ 50 đến dưới 150 lot) và Level Diamond thì sẽ được công thêm 1 USD/lot Gold.

III. Các thức tham gia chương trình “Tăng thu nhập khi đầu tư Forex tại sàn giao dịch IronFX

 • Bước 1: mở tài khoản IronFX qua giới thiệu của TINFOREX.com tại liên kết sau:

Mở tài khoản Forex tại IronFX
(click vào button trên)

Xem Hướng dẫn mở tài khoản Forex tại sàn IronFX

Xem Hướng dẫn nộp tiền và rút tiền tại sàn IronFX

 • Bước 2: điền thông tin vào form sau để đăng ký tham gia chương trình “Tăng thu nhập khi đầu tư Forex tại sàn giao dịch IronFX”

(* Thông tin bắt buộc)

Họ và tên: *
Email: *
Số điện thoại: *
Broker: *
Số tài khoản Broker: *
Số tài khoản Vietcombank: *
Tên chủ tài khoản: *
Chi nhánh: *

Nhập mã an toàn: *
captcha

 • Bước 3: bắt đầu giao dịch và tăng thu nhập

 

Lưu ý: Không có sự khác biệt khi mở tài khoản IronFX tại trang chủ với mở tài khoản IronFX qua giới thiệu của TINFOREX.com. Mở tài khoản IronFX qua giới thiệu của TINFOREX là khách hàng mở tài khoản trực tiếp với IronFX, không qua bất kỳ trung gian nào và TINFOREX không phải đại lý của sàn giao dịch, vì vậy không có Commission, Spread là như nhau,…. KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP THÊM COMMISSION HOẶC TĂNG SPREAD!

Tại sao mở tài khoản Forex tại sàn IronFX qua giới thiệu của TINFOREX.com thì lại được tham gia chương trình này? TINFOREX.com lấy thu nhập từ đâu mà lại trả cho khách hàng? Đây có phải là lừa đảo?

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LỪA ĐẢO! TINFOREX.com hợp tác giới thiệu khách hàng cho IronFX vì vậy IronFX trả một phần phí Spread (chênh lệch giá mua/bán) mà IronFX thu của khách hàng cho TINFOREX.com. Và với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư, TINFOREX.com đã trả lên đến 80% thu nhập mà TINFOREX.com nhận được từ IronFX cho nhà đầu tư.

 

Để được hỗ trợ và tư vấn nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Điện thoại: 0914 960 997 – Thiện
Email: admin@tinforex.com
Yahoo: tinforex
Skype: tinforex

Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

1 bình luận

Để lại lời nhắn