Hướng dẫn mở tài khoản FOREX.com ForexTrader

0
570

Để mở tài khoản Forex để giao dịch forex, giao dịch vàng,…. tại sàn giao dich FOREX.com sử dụng phần mềm ForexTrader Pro, bạn đính kèm file scan chứng minh thư 2 mặt và file scan hóa đơn (một trong những hóa đơn sau: hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, hoặc giấy sao kê tài khoản ngân hàng, giấy sao kê tài khoản thẻ) và gửi đến email admin@tinforex.com với nội dung:

Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Địa chỉ:
Số CMND:                  Ngày cấp:                    Nơi cấp:
Số điện thoại:
Email:

Hoặc mở tài khoản Forex theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn mở tài khoản Forex tại FOREX.com loại ForexTrader Pro

Bước 1: CLICK VÀO ĐÂY hoặc vào liên kết sau: http://tinforex.com/go/mo-tai-khoan-forex-trader-pro-forex-com để mở tài khoản FOREX.com Meta Trader 4.

Bước 2: Điền thông tin tài khoản:

 

* Personal Information:
_ Country of Residency: Quốc gia.
_ Title: danh xÆ°ng, có thể là Mr, Mrs, Ms,…
_ First name: Tên.
_ Sure name: Họ.
_ Middle Initial: ký tự đầu tên đệm của bạn.
_ Accout Type: Loại tài khoản.
_ Base Currency: Loại tiền tệ của tài khoản.

* Set Account Credenials:
_ Create Username: Tạo tên đăng nhập (không khoảng trắng).
_ Create Password: Tạo mật khẩu (ít nhất 8 ký tự, tốt nhất nên có cả chữ và số).
_ Verify Password: Xác nhận lại mật khẩu.
_ Security Question: Câu hỏi bí mật.
_ Answer: Câu trả lời.
_ Verify Answer: xác nhận lại câu trả lời.

Bước 3: Thông tin về bạn:

* Home Address:
_ Country: Quốc gia.
_ Street Address: Địa chỉ nhà.
_ Address Line 2: Địa chỉ nhà 2 (không cần điền).
_ City: Thành phố.
_ State: Bang (không cần điền).
_ Postal Code: Mã bưu chính.
_ Home Phone: Số điện thoại nhà.
_ Mobile Phone: Số điện thoại di động.

* Identity Verification
_ Country Of Citizenship: Quốc tịch.
_ Date of Birth: Ngày/tháng/năm sinh.

* Identity Documents
_ Issuing Country of ID: Quốc gia phát hành ID.
_ Identification Type: Loại chứng minh thư (có thể chọn National ID nếu sử dụng Chứng minh nhân dân, hoặc Passport nếu sử dụng Hộ chiếu, hoặc Driver License nếu sử dụng Giấy phép lái xe).
_ National ID Number: số chứng minh thư.

Bước 4: Kinh nghiệm của bạn:

* Employment Status
_ Occupation: Nghề nghiệp.
_ Do you work for a firm or branch regulated by the FSA or by overseas regulator?: Chọn No (Bạn có làm cho một công ty hoặc chi nhánh được quy định bởi FSA?).
_ Approx, annual income before tax: Thu nhập trước thuế hàng năm của bạn.
_ Approx, value of saving and investments: Giá trị (số tiền) tiết kiệm và đầu tư của bạn.
_ How much do you intend to deposit with us: Số tiền bạn sẽ nộp vào tài khoản FOREX.com.
_ Sources of these funds: Nguồn của số tiền trên.

* Knowledge and Trading Experience – Kinh nghiệm giao dịch của bạn (FOREX, CFDs, Futures or options, Stocks and shares)

* How did you hear about us?
_ How did you hear about us? chọn Website/Online Ad và chọn Other Website.
_ Please specity: Điền TINFOREX.COM

Bước 5: Đọc các điều kiện và điều khoản:

Chọn Save & Continue

Chọn Save & Continue

 

Như vậy bạn đã hoàn thành các bước mở tài khoản Forex để giao dịch forex, giao dịch vàng,…. tại sàn giao dịch FOREX.com sử dụng phần mềm giao dịch ForexTrader Pro. Bước tiếp theo là xác minh tài khoản giao dịch của bạn. Xem hướng dẫn xác minh tài khoản FOREX.com tại:

Mở tài khoản Forex cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Hỗ trợ và tư vấn mở tài khoản Forex:
Yahoo: tinforex
Email: admin@tinforex.com
Điện thoại: 0914.960.997 – Mr. Thiện

__________________________

FOREX.com UK hiện tại không cho phép người có quốc tịch Nigeria mở tài khoản.

Những khách hàng mở tài khoản từ các nước sau đây sẽ không được chấp nhận: Afghanistan, Burma (Myanmar), Cote d’Ivoire (Ivory Coast), Cuba, Democratic Republic of Congo, Former Liberian Regime of Charles Taylor, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Somalia, Sudan, Syria, Unita (Angola) and Zimbabwe. (Đây là do luật pháp của chính phủ các nước và chính sách của FOREX.com UK quy định).

Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn