FOREX.com tăng margin đồng Ruble (RUB) lên 20%

0
370

Do việc xuống giá của đồng Ruble, FOREX.com tăng yêu cầu ký quỹ vào cặp RUB đến 20%.

Sự thay đổi này được thực hiện cho khách hàng sử dụng FOREXTrader từ lúc 8:00 AM giờ EST ngày 17/12/2014

Đối với khách hàng sử dụng MetaTrader thì áp dụng từ lúc 5:00 PM giờ EST ngày 17/12/2014

FOREX.com tăng ký quỹ đồng Ruble (RUB) lên 20%

Thông báo quan trọng từ FOREX.com: Margin tăng USD/RUB từ 17/12/2014

Do điều kiện thị trường biến động nhiều trong cặp USD/RUB, vì vậy FOREX.com yêu cầu margin trên USD/RUB sẽ tăng 20% (5:1 đòn bẩy) có hiệu lực từ 5pm ET ngày 17/12/2014.

FOREX.com khuyến khích khách hàng xem lại tài khoản để đảm bảo tất cả các lệnh giao dịch đang mở để đảm bảo yêu cầu ký quỹ có hiệu lực.

Trong giai đoạn này spread của USD/RUB không cố định và có thể giãn rộng và gaps có thể xảy ra.

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn