FXCM thông báo vẫn hoạt động bình thường sau sự việc “SNB”

0
557

FXCM Broker xin cảm ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của khách hàng trong vài ngày qua và muốn cung cấp cho khách hàng một bản cập nhật về kinh doanh.

FXCM thông báo vẫn hoạt động bình thường sau sự việc "SNB"FXCM cập nhật tình hình kinh doanh và khối lượng giao dịch

FXCM tiếp tục giữ quỹ của khách hàng vượt 1 tỷ USD la cho hơn 224.000 tài khoản giao dịch. Hoạt động kinh doanh tiếp tục như bình thường, các khoản tiền gửi và rút tiền đang được xử lý, FXCM vẫn có sẵn đội ngũ 24/7 hỗ trợ khách hàng. FXCM cung cấp cho bạn những kinh nghiệm kinh doanh tốt nhất có thể.

FXCM làm thế nào để trả nợ

Drew Niv – CEO của FXCM tuyên bố rằng “chúng tôi dự kiến thông qua việc bán tài sản không cốt lõi và tiếp tục thu nhập, chúng tôi có thể đáp ứng cả hai nghĩa vụ gần và dài hạn về tài chính. Về các nguồn tài chính, FXCM đã nhận được từ Leucadia đã củng cố bảng cân đối và cung cấp cho chúng tôi cơ hội để phát triển kinh doanh cốt lõi”.

Cập nhật về số âm tài khoản của khàng hàng tại FXCM

Sau sự kiện “SNB” có rất nhiều tài khoản của khách hàng bị âm, tại thời điểm này FXCM rất vui mừng thông báo rằng FXCM không truy cứu phần lớn khách hàng có số dư âm. FXCM đã thông báo cho khách hàng áp dụng và điều chỉnh báo cáo tài khoản của khách hàng để phản ánh quyết định này.

Cập nhật sắp tới của FXCM trong năm 2015

Công cụ mới và tiến bộ công nghệ sẽ tiếp tục được phát hành vào năm 2015.

Bạn đã quyết định đúng để đầu tư forex tại FXCM.

FXCM mong muốn phục vụ khách hàng trong năm nay.

Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn