Thẻ Chiến lược forex

Thẻ: Chiến lược forex

Cập nhật chiến lược giao dịch Forex phiên Âu, phiên Mỹ mỗi ngày của chuyên gia Trading Central

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/08/2014

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/08/2014

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/08/2014 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/08/2014

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/08/2014

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/08/2014 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược Forex của Dong A Bank và ForexYard ngày 16/12/2013

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 21/08/2014

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 21/08/2014 EUR/USD Xu hướng : sideway Dự kiến hôm nay : Eur giảm mạnh bức phá...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/08/2014

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/08/2014

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/08/2014 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/08/2014

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/08/2014

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/08/2014 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 19/08/2014

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 19/08/2014 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 10/02/2014

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 19/08/2014

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 19/08/2014 AUD/USD Hôm qua đồng Úc vẫn tiếp tục dao động trong biên độ hẹp....
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 18/08/2014

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 18/08/2014

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 18/08/2014 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 24/01/2014

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 18/08/2014

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 18/08/2014 AUD/USD Cuối tuần qua đồng Úc dao động trong biên độ hẹp và không...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/08/2014

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/08/2014

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/08/2014 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 15/08 – 22/08/2014

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 15/08 – 22/08/2014

Phân tích kỹ thuật và nhận định chiến lược giao dịch forex tuần từ 15/08 – 22/08/2014 Phân tích kỹ thuật forex cặp: EUR/USD Nhận định:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 15/08/2014

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 15/08/2014

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 15/08/2014 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...