Thẻ Chiến lược forex

Thẻ: Chiến lược forex

Cập nhật chiến lược giao dịch Forex phiên Âu, phiên Mỹ mỗi ngày của chuyên gia Trading Central

Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Âu ngày 12/09/2011

Forex Chiến lược forex Chiến lược forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.3650. Chiến lược: bán dưới 1.3650. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.341...

Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Mỹ ngày 09/09/2011

Forex Chiến lược forex Chiến lược forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.3935. Chiến lược: bán dưới 1.3935. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.375...

Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Mỹ ngày 06/09/2011

Forex Chiến lược forex Chiến lược forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.413. Chiến lược: mua trên 1.413. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.4275...

Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Âu ngày 06/09/2011

Forex Chiến lược forex Chiến lược forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.4130. Chiến lược: bán dưới 1.4130. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.4...

Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Âu ngày 05/09/2011

Forex Chiến lược forex Chiến lược forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.4230. Chiến lược: bán dưới 1.4230. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.412...

Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Mỹ ngày 02/09/2011

Forex Chiến lược forex Chiến lược forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.43. Chiến lược: bán dưới 1.43. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.421...

Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Mỹ ngày 28/07/2011

Forex Chiến lược forex Chiến lược forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Chiến lược: bán dưới 1.441. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.4325 &...