Thẻ Chiến lược vàng

Thẻ: Chiến lược vàng

Cập nhật chiến lược giao dịch vàng mỗi ngày của các chuyên gia (Trading Central, Kitco 24h, Eximbank, Đông Á,….)

Bài mới

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/07/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/07/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/07/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/07/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/07/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/07/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/07/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/07/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: Chiến...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/07/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/07/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/07/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/07/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/07/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/07/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...