Thẻ Chiến lược Vàng phiên Âu

Thẻ: Chiến lược Vàng phiên Âu

Cập nhật những nhận định về Chiến lược giao dịch Vàng (Gold Signal) trong suốt phiên Âu của Trading Central mỗi ngày.

Giá vàng thế giới giảm 9 USD xuống 1.273 USD do nhà đầu tư chốt lời

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 12/03/2015

Nhận định giá vàng của ForexYard Chiến lược giao dịch vàng: Chiến lược chính: Bán dưới 1.224; mục tiêu 1130 - 1085. Chiến lược phụ: Mua trên...
Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 09/09/2014

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 09/02/2015

Nhận định giá vàng của ForexYard Các mức cản kỹ thuật: Kháng cự: 1340 – 1307 – 1275 Hỗ trợ: 1218 – 1165 – 1128 Chiến lược giao...
Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 09/09/2014

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 03/02/2015

Nhân định giá vàng của ForexYard Các mức cản kỹ thuật: Kháng cự: 1300 - 1293 - 1285 Hỗ trợ: 1265 - 1258 - 1252 Chiến lược giao...
Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 12/08/2014

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 30/01/2015

Nhận định giá vàng của ForexYard Các mức cản kỹ thuật: Kháng cự: 1293 – 1285 – 1275 Hỗ trợ: 1248 – 1234 – 1225 Chiến lược giao...
Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 16/07/2014

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 15/01/2015

Nhận định giá vàng của ForexYard Các mức cản kỹ thuật: Kháng cự: 1.261,5 – 1250 – 1.244,3 Hỗ trợ: 1225 – 1216 – 1205 Chiến lược giao...
Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 16/07/2014

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 14/01/2015

Nhận định giá vàng của ForexYard Các mức cản kỹ thuật: Kháng cự: 1261,5 – 1250 – 1244,3 Hỗ trợ: 1225 – 1216 – 1205 Chiến lược giao...
Căng thẳng Ukraine kéo giá vàng thế giới thoát đáy

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 12/01/2015

TinForex.com - Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 12/01/2015 Nhận định giá vàng của ForexYard Các mức cản kỹ thuật: Kháng cự: 1250 –...
Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 03/04/2014

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 22/12/2014

Nhận định giá vàng của ForexYard Các mức cản kỹ thuật: Kháng cự: 1.223,5 - 1214 – 1207 Hỗ trợ: 1192 – 1183 – 1177 Chiến lược giao...
Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 19/05/2014

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 19/12/2014

Nhận định giá vàng của ForexYard Các mức cản kỹ thuật: Kháng cự: 1232 – 1.223,5 – 1215 Hỗ trợ: 1183 – 1177 – 1167 Chiến lược giao...
Giá vàng thế giới tăng mạnh nhất gần 2 tháng

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 17/12/2014

Nhận định giá vàng của ForexYard Các mức cản kỹ thuật: Kháng cự : 1230 – 1224 – 1210 Hỗ trợ : 1187 – 1177 – 1168 Chiến...
Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 17/07/2014

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 16/12/2014

Nhận định giá vàng của ForexYard Các mức cản kỹ thuật: Kháng cự: 1230- 1224 – 1213 Hỗ trợ: 1186 – 1177 – 1167 Chiến lược giao dịch...
Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 16/07/2014

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 15/12/2014

Nhận định giá vàng của ForexYard Các mức cản kỹ thuật: Kháng cự : 1272 – 1255 – 1238 Hỗ trợ : 1215 – 1199 – 1186 Chiến...