Thẻ Chiến lược vàng

Thẻ: Chiến lược vàng

Cập nhật chiến lược giao dịch vàng mỗi ngày của các chuyên gia (Trading Central, Kitco 24h, Eximbank, Đông Á,….)

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 12/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 12/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1297. Chiến lược vàng: bán dưới 1297. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1270 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 12/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 12/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1297. Chiến lược vàng: bán dưới 1297. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1270 &...
Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 12/11/2013

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 12/11/2013

Nhận định giá vàng của Mitsui Busan Giá thời điểm hiện tại: 1,281 Các mức hỗ trợ: 1,280; 1252 Các mức cản: 1,305; 1,361 Không thể hồi phục...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 11/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 11/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1297. Chiến lược vàng: bán dưới 1297. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1270 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 11/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 11/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1314. Chiến lược vàng: bán dưới 1314. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1270 &...
Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 11/11/2013

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 11/11/2013

Nhận định giá vàng của Mitsui Busan Giá thời điểm hiện tại: 1,286 Các mức hỗ trợ: 1,280; 1252 Các mức cản: 1,305; 1,361 Rớt nhanh ở phiên...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 08/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 08/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1327. Chiến lược vàng: bán dưới 1327. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1290 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 08/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 08/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1327. Chiến lược vàng: bán dưới 1327. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1290 &...
Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 08/11/2013

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 08/11/2013

Nhận định giá vàng của Mitsui Busan Giá thời điểm hiện tại: 1,307 Các mức hỗ trợ: 1,296; 1,277; 1252 Các mức cản: 1,330; 1,361 Biến động mạnh...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 07/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 07/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1322. Chiến lược vàng: bán dưới 1322. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1303 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 07/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 07/11/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1328. Chiến lược vàng: bán dưới 1328. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1303 &...
Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 07/11/2013

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 07/11/2013

Nhận định giá vàng của Mitsui Busan Giá thời điểm hiện tại: 1,317 Các mức hỗ trợ: 1,305; 1,277; 1252 Các mức cản: 1,361; 1,373 Dao động trong...