Thẻ Chiến lược vàng

Thẻ: Chiến lược vàng

Cập nhật chiến lược giao dịch vàng mỗi ngày của các chuyên gia (Trading Central, Kitco 24h, Eximbank, Đông Á,….)

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Ngồi chơi trên nóc toà nhà bị bạn hù doạ đẩy ngã ... 00:06 00:06

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 20/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 20/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 20/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên ÂuMỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 17/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 17/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 17/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...