Thẻ Chiến lược vàng

Thẻ: Chiến lược vàng

Cập nhật chiến lược giao dịch vàng mỗi ngày của các chuyên gia (Trading Central, Kitco 24h, Eximbank, Đông Á,….)

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 06/09/2011

Chiến lược vàng Chiến lược vàng phiên Âu Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1890. Chiến lược vàng: mua trên 1890. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1925 &...

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 05/09/2011

Chiến lược vàng Chiến lược vàng phiên Âu Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1852. Chiến lược vàng: mua trên 1852. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1890 &...

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 02/09/2011

Chiến lược vàng Chiến lược vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1828. Chiến lược vàng: mua trên 1828. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1871 &...

Chiến lược vàng của các chuyên gia ngày 02/08/2011

Chiến lược vàng Chiến lược vàng của các chuyên gia Vàng từ mức kỷ lục ở New York sau khi quốc hội Mỹ thống nhất nâng...

Chiến lược vàng của các chuyên gia ngày 28/07/2011

Chiến lược vàng Chiến lược vàng của các chuyên gia Chiến lược vàng của Mitsui Busan Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, Mitsui Busan nhận định: Biên...