Thẻ Chiến lược vàng

Thẻ: Chiến lược vàng

Cập nhật chiến lược giao dịch vàng mỗi ngày của các chuyên gia (Trading Central, Kitco 24h, Eximbank, Đông Á,….)

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 15/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 15/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 15/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 14/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 14/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 14/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 13/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 13/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 13/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 13/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 13/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 13/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 10/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 10/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 10/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 09/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 09/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 09/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 09/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 09/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 09/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 08/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 08/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 08/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...