Thẻ Forex

Thẻ: Forex

Kênh thông tin thị trường Forex, Vàng. Cung cấp các chiến lược giao dịch Vàng, Forex miễn phí theo phiên hàng ngày

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...

Các mẫu nến cơ bản trong forex

Mẫu hình nến Marubozu trong forex Marubozu là mẫu hình nến không có bóng (wicks). Vì vậy, nếu nó là Marubozu tăng thì giá mở...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Ngồi chơi trên nóc toà nhà bị bạn hù doạ đẩy ngã ... 00:06 00:06

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...

Đọc các mẫu nến trong forex

Trong forex, tất cả các nến sinh ra đều trung lập Bạn sẽ nghĩ: “Hình trên là cái gì vậy? Tại sao lại chỉ có...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Khái niệm cơ bản các mẫu nến trong forex

Khái niệm cơ bản các mẫu nến trong forex

Bạn đã học được candlestick charts (biểu đồ hình nến) trong forex là gì. Bây giờ là thời gian để tìm hiểu khái niệm...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...