Thẻ IronFX

Thẻ: IronFX

IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 11/08/2014

IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 11/08/2014

IronFX – Marshall Gittler: Bức tranh toàn cảnh thị trường Forex Chi phí bù đắp rủi ro sụt giảm, kéo USD xuống. Câu chuyện trong...
IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 08/08/2014

IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 08/08/2014

IronFX – Marshall Gittler: Bức tranh toàn cảnh thị trường Forex Một ngân hàng khác vẫn tiếp tục trì hoãn. Ngân hàng Trung ương Nhật...
IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 07/08/2014

IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 07/08/2014

IronFX – Marshall Gittler: Bức tranh toàn cảnh thị trường Forex Ngày của Ngân hàng TW Anh, Ngân hàng TW châu Âu lo ngại hành...
IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 05/08/2014

IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 05/08/2014

IronFX – Marshall Gittler: Bức tranh toàn cảnh thị trường Forex RBA giữ mức lãi suất cơ bản. Ngân Hàng dự trữ Úc đã giữ...
IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 04/08/2014

IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 04/08/2014

IronFX – Marshall Gittler: Bức tranh toàn cảnh thị trường Forex Những con số bảng lương phi nông nghiệp đã gây thất vọng? Như chúng...
IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 01/08/2014

IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 01/08/2014

IronFX – Marshall Gittler: Bức tranh toàn cảnh thị trường Forex Quan điểm thắt chặt của Fed hỗ trợ đồng USD. Có vẻ như mọi...
IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 31/07/2014

IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 31/07/2014

IronFX – Marshall Gittler: Bức tranh toàn cảnh thị trường Forex Dữ liệu toàn cầu, Cuộc họp Uỷ ban Thị trường Mở (FOMC) hỗ trợ...
IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 30/07/2014

IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 30/07/2014

IronFX – Marshall Gittler: Bức tranh toàn cảnh thị trường Forex Ngày quan trọng sắp đến: Thị trường thu nhập cố định là mối quan...
IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 28/07/2014

IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 28/07/2014

IronFX – Marshall Gittler: Bức tranh toàn cảnh thị trường Forex Đồng đô la đã xoay chuyển tình thế? Điểm đáng chú ý của thị...
IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 25/07/2014

IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 25/07/2014

IronFX – Marshall Gittler: Bức tranh toàn cảnh thị trường Forex Các dữ liệu trái chiều Thật khó biết rằng các dữ liệu hôm qua...
IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 24/07/2014

IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 24/07/2014

IronFX – Marshall Gittler: Bức tranh toàn cảnh thị trường Forex Ngân hàng dự trữ New Zealand, các số liệu PMI trong tâm điểm Một...
IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 23/07/2014

IronFX: Tin tức thị trường forex ngày 23/07/2014

IronFX – Marshall Gittler: Bức tranh toàn cảnh thị trường Forex Cái giá của sự hành động có giá trị hơn chỉ là lời nói:...