Thẻ Mua bán vàng

Thẻ: Mua bán vàng

Cập nhật các nhận định và chiến lược giao dịch mua, bán Vàng thế giới

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...