Thẻ Nhận định

Thẻ: Nhận định

Chia sẽ những chiến lược, nhận định giá vàng, nhận định thị trường Forex, nhận định giá dầu của các chuyên gia

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 13 - 20/12/2013

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 13 – 20/12/2013

Phân tích và dự báo chiến lược Forex tuần từ 13 - 20/12/2013 Phân tích và dự bán cặp Forex – EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot...
Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ chính của Dong A Bank ngay 11/12/2013

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngay 11/12/2013

Forex - AUD/USD Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày tăng giá. Nhưng vẫn chưa phá được mức kháng cự 0.9150. Hôm nay...
Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 06 - 13/12/2013

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 06 – 13/12/2013

Phân tích và dự báo chiến lược Forex tuần từ 06 - 13/12/2013 Phân tích và dự bán cặp Forex - EUR/USD: tiếp tục tăng...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 18/10/2013

Nhận định giá vàng của Kitco 24h Giá vàng thế giới tăng vọt mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày hôm qua bất chấp Mỹ...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 17/10/2013

Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 101.50. Chiến lược: mua trên 101.50. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.3 & 102.9. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 100.5...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1287. Chiến lược vàng: mua trên 1287. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1329 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.358. Chiến lược: mua trên 1.358. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3645...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 17/10/2013

Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 101.50. Chiến lược: mua trên 101.50. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.55 & 104.1. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 100.6...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1266. Chiến lược vàng: mua trên 1266. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1288 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.3515. Chiến lược: mua trên 1.3515. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.357...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 17/10/2013

Nhận định giá vàng của Kitco 24h Giá vàng thế giới nhìn chung đi ngang trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Vàng phục hồi...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 16/10/2013

Dầu: xu hướng giảm. Pivot: 102.50. Chiến lược: bán dưới 102.50. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 100.6 & 99.65. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 103...