Thẻ Nhận định giá vàng

Thẻ: Nhận định giá vàng

Chia sẽ những nhận định giá vàng của các chuyên gia mỗi ngày: Trading Central, Kitco 24h, Eximbank, Đông Á

Tuần này, giá vàng thế giới có thể tăng

Nhận định giá vàng: Tuần này, giá vàng thế giới có thể tăng

Giới phân tích dự báo chứng khoán Mỹ và đồng bạc xanh tiếp tục đi xuống, nhờ vậy giá vàng thế giới có thể...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...