Thẻ Nhận định giá vàng

Thẻ: Nhận định giá vàng

Chia sẽ những nhận định giá vàng của các chuyên gia mỗi ngày: Trading Central, Kitco 24h, Eximbank, Đông Á

Bài mới

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/07/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/07/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/07/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/07/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/07/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/07/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/07/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/07/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: Chiến...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/07/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/07/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/07/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/07/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/07/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/07/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...