Thẻ Nhận định giá vàng

Thẻ: Nhận định giá vàng

Chia sẽ những nhận định giá vàng của các chuyên gia mỗi ngày: Trading Central, Kitco 24h, Eximbank, Đông Á

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 20/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 20/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 20/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 17/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 17/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 17/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 15/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 15/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 14/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 14/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 14/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 13/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 13/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 13/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...