Thẻ Nhận định giá vàng

Thẻ: Nhận định giá vàng

Chia sẽ những nhận định giá vàng của các chuyên gia mỗi ngày: Trading Central, Kitco 24h, Eximbank, Đông Á

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 09/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 10/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 10/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 09/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 09/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 08/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 08/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 31/03/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 31/03/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 31/03/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 30/03/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 30/03/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 30/03/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/03/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/03/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/03/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 26/03/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 26/03/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 26/03/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu u - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.0885 Chiến...