Thẻ Nhận định

Thẻ: Nhận định

Chia sẽ những chiến lược, nhận định giá vàng, nhận định thị trường Forex, nhận định giá dầu của các chuyên gia

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1266. Chiến lược vàng: mua trên 1266. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1295 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.348. Chiến lược: mua trên 1.348. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3545...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 16/10/2013

Dầu: xu hướng giảm. Pivot: 102.50. Chiến lược: bán dưới 102.50. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 100.6 & 99.65. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 103...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1266. Chiến lược vàng: mua trên 1266. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1295 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.3480. Chiến lược: mua trên 1.3480. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3545...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 16/10/2013

Nhận định giá vàng của GCI Ngày hôm qua giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh vào phiên New York dù trước đó giá...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 15/10/2013

Dầu: xu hướng giảm. Pivot: 102.50. Chiến lược: bán dưới 102.50. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 100.6 & 99.65. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 103...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1276. Chiến lược vàng: bán dưới 1276. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1240 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.3545. Chiến lược: bán dưới 1.3545. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3485...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 15/10/2013

Dầu: xu hướng giảm. Pivot: 102.50. Chiến lược: bán dưới 102.50. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 100.6 & 99.65. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 103...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1287. Chiến lược vàng: bán dưới 1287. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1262 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.3545. Chiến lược: mua trên 1.3545. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.36...