Thẻ Phân tích kỹ thuật Forex

Thẻ: Phân tích kỹ thuật Forex

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 24/06 – 01/07/2016

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex tuần từ 24/06 - 01/07/2016 Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD Nhận định: khả năng...

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 17 – 24/06/2016

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex tuần từ 17 - 24/06/2016 Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD Nhận định: xu hướng...

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 10 – 17/06/2016

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex tuần từ 10 - 17/06/2016 Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD Nhận định: giảm Pivot: 1.1411 Chiến...

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 03 – 10/06/2016

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex tuần từ 03 - 10/06/2016 Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD Nhận định: có thể...

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 27/05 – 03/06/2016

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex tuần từ 27/05 - 03/06/2016 Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD Nhận định: tiếp tục...
Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 20 - 27/05/2016

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 20 – 27/05/2016

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex tuần từ 20 - 27/05/2016 Phân tích kỹ thuật forex cặp: EUR/USD Nhân định: xu hướng...

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 13 – 20/05/2016

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex tuần từ 13 - 20/05/2016 Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD Nhận định: tiếp tục...

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 06 – 13/05/2016

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex tuần từ 06 - 13/05/2016 Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD Nhận định: tiếp tục...

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 22 – 29/04/2016

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex tuần từ 22 - 29/04/2016 Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD Nhận định: cặp tiền...

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 15 – 22/04/2016

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex tuần từ 15 - 22/04/2016 Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD Nhận định: tiếp tục...
Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 08 - 15/04/2016

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 08 – 15/04/2016

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex tuần từ 08 - 15/04/2016 Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD Nhận định: tiếp tục...

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 01 – 08/04/2016

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex tuần từ 01 - 08/04/2016 Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD Nhận định: tiếp tục...