Thẻ Phiên âu

Thẻ: Phiên âu

Cập nhật chiến lược giao dịch Forex, Giao dịch Vàng, Giao dịch Dầu phiên Âu mỗi ngày của các chuyên gia

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 18/10/2013

Nhận định giá vàng của Kitco 24h Giá vàng thế giới tăng vọt mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày hôm qua bất chấp Mỹ...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 17/10/2013

Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 101.50. Chiến lược: mua trên 101.50. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.55 & 104.1. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 100.6...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1266. Chiến lược vàng: mua trên 1266. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1288 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.3515. Chiến lược: mua trên 1.3515. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.357...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 17/10/2013

Nhận định giá vàng của Kitco 24h Giá vàng thế giới nhìn chung đi ngang trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Vàng phục hồi...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 16/10/2013

Dầu: xu hướng giảm. Pivot: 102.50. Chiến lược: bán dưới 102.50. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 100.6 & 99.65. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 103...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1266. Chiến lược vàng: mua trên 1266. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1295 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 16/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.3480. Chiến lược: mua trên 1.3480. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3545...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 16/10/2013

Nhận định giá vàng của GCI Ngày hôm qua giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh vào phiên New York dù trước đó giá...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 15/10/2013

Dầu: xu hướng giảm. Pivot: 102.50. Chiến lược: bán dưới 102.50. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 100.6 & 99.65. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 103...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1287. Chiến lược vàng: bán dưới 1287. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1262 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 15/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.3545. Chiến lược: mua trên 1.3545. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.36...