Thẻ Phiên âu

Thẻ: Phiên âu

Cập nhật chiến lược giao dịch Forex, Giao dịch Vàng, Giao dịch Dầu phiên Âu mỗi ngày của các chuyên gia

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 12/09/2011

Chiến lược vàng Chiến lược vàng phiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1870. Chiến lược vàng: bán dưới 1870. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1825 &...

Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Âu ngày 12/09/2011

Forex Chiến lược forex Chiến lược forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.3650. Chiến lược: bán dưới 1.3650. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.341...

Chiến lược vàng của các chuyên gia ngày 09/09/2011

Chiến lược vàng Chiến lược vàng của các chuyên gia Vàng tăng cao hơn hôm qua sau khi ECB cắt giảm dự báo tăng trưởng và...

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 06/09/2011

Chiến lược vàng Chiến lược vàng phiên Âu Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1890. Chiến lược vàng: mua trên 1890. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1925 &...

Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Âu ngày 06/09/2011

Forex Chiến lược forex Chiến lược forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.4130. Chiến lược: bán dưới 1.4130. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.4...

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 05/09/2011

Chiến lược vàng Chiến lược vàng phiên Âu Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1852. Chiến lược vàng: mua trên 1852. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1890 &...

Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Âu ngày 05/09/2011

Forex Chiến lược forex Chiến lược forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.4230. Chiến lược: bán dưới 1.4230. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.412...

Chiến lược vàng của các chuyên gia ngày 02/08/2011

Chiến lược vàng Chiến lược vàng của các chuyên gia Vàng từ mức kỷ lục ở New York sau khi quốc hội Mỹ thống nhất nâng...

Chiến lược vàng của các chuyên gia ngày 28/07/2011

Chiến lược vàng Chiến lược vàng của các chuyên gia Chiến lược vàng của Mitsui Busan Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, Mitsui Busan nhận định: Biên...