Thẻ Phiên âu

Thẻ: Phiên âu

Cập nhật chiến lược giao dịch Forex, Giao dịch Vàng, Giao dịch Dầu phiên Âu mỗi ngày của các chuyên gia

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 15/10/2013

Nhận định giá vàng của Kitco 24h Giá vàng thế giới đi khá bất thường trong phiên giao dịch ngày hôm qua dù không có...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 14/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 14/10/2013

Dầu: xu hướng giảm. Pivot: 103.55. Chiến lược: bán dưới 103.55. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 100.6 & 99.65. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 104.1. (Thông...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 14/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 14/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1287. Chiến lược vàng: bán dưới 1287. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1254 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 14/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 14/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.3580. Chiến lược: bán dưới 1.3580. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3525...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 14/10/2013

Nhận định giá vàng của Mitsui Busan Giá thời điểm hiện tại: 1,271 Các mức hỗ trợ: 1,208 Các mức cản: 1,277; 1,305 Giá vàng thế giới rớt...
Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 11/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 11/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.353. Chiến lược: mua trên 1.353. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3585...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 11/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 11/10/2013

Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 101.15. Chiến lược: mua trên 101.15. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.1 & 104.95. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 100.1...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 11/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 11/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1302. Chiến lược vàng: bán dưới 1302. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1277 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 11/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 11/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.3495. Chiến lược: mua trên 1.3495. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3555...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 11/10/2013

Nhận định giá vàng của Kitco 24h Giá vàng thế giới sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi có những...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 10/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 10/10/2013

Dầu: xu hướng giảm. Pivot: 103. Chiến lược: bán dưới 103. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101 & 99.65. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 103.5...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 10/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 10/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1317. Chiến lược vàng: bán dưới 1317. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1294 &...