Thẻ Phiên âu

Thẻ: Phiên âu

Cập nhật chiến lược giao dịch Forex, Giao dịch Vàng, Giao dịch Dầu phiên Âu mỗi ngày của các chuyên gia

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 10/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 10/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.3530. Chiến lược: bán dưới 1.3530. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.347...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 10/10/2013

Nhận định giá vàng của Kitco 24h Giá vàng thế giới sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi đồng USD...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 09/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 09/10/2013

Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 102.10. Chiến lược: mua trên 102.10. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.95 & 106.2. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 09/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 09/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1315. Chiến lược vàng: mua trên 1315. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1330 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 09/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 09/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.3555. Chiến lược: mua trên 1.3555. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3605...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 09/10/2013

Nhận định giá vàng của Kitco 24h Giá vàng thế giới giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm qua do đồng USD tăng...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 08/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 08/10/2013

Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 102.10. Chiến lược: mua trên 102.10. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.95 & 106.2. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 08/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 08/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1308.50. Chiến lược vàng: mua trên 1308.50. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1337 &...

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 08/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.3590. Chiến lược: bán dưới 1.3590. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3535...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 08/10/2013

Nhận định giá vàng của Mitsui Busan Hồi phục khá tốt trở lại nhưng giá vàng chưa thể thoát khỏi sức ép bán ra mấy...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 07/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 07/10/2013

Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 102.10. Chiến lược: mua trên 102.10. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.95 & 106.2. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 07/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 07/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1301. Chiến lược vàng: mua trên 1301. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1323 &...