Thẻ Phiên mỹ

Thẻ: Phiên mỹ

Cập nhật chiến lược giao dịch Forex, Giao dịch Vàng, Giao dịch Dầu phiên Mỹ mỗi ngày của các chuyên gia

Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Mỹ ngày 06/09/2011

Forex Chiến lược forex Chiến lược forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.413. Chiến lược: mua trên 1.413. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.4275...

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 02/09/2011

Chiến lược vàng Chiến lược vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1828. Chiến lược vàng: mua trên 1828. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1871 &...

Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Mỹ ngày 02/09/2011

Forex Chiến lược forex Chiến lược forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.43. Chiến lược: bán dưới 1.43. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.421...

Chiến lược vàng của các chuyên gia ngày 02/08/2011

Chiến lược vàng Chiến lược vàng của các chuyên gia Vàng từ mức kỷ lục ở New York sau khi quốc hội Mỹ thống nhất nâng...

Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Mỹ ngày 28/07/2011

Forex Chiến lược forex Chiến lược forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Chiến lược: bán dưới 1.441. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.4325 &...

Chiến lược vàng của các chuyên gia ngày 28/07/2011

Chiến lược vàng Chiến lược vàng của các chuyên gia Chiến lược vàng của Mitsui Busan Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, Mitsui Busan nhận định: Biên...