Thẻ Phiên mỹ

Thẻ: Phiên mỹ

Cập nhật chiến lược giao dịch Forex, Giao dịch Vàng, Giao dịch Dầu phiên Mỹ mỗi ngày của các chuyên gia

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 09/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 09/10/2013

Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 102.10. Chiến lược: mua trên 102.10. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.95 & 106.2. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 09/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 09/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1322. Chiến lược vàng: bán dưới 1322. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1297 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 09/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 09/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.3555. Chiến lược: bán dưới 1.3555. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3505...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 09/10/2013

Nhận định giá vàng của Kitco 24h Giá vàng thế giới giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm qua do đồng USD tăng...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 08/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 08/10/2013

Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 102.10. Chiến lược: mua trên 102.10. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.95 & 106.2. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 08/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 08/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1308.50. Chiến lược vàng: mua trên 1308.50. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1337 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 08/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 08/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.359. Chiến lược: bán dưới 1.359. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3535...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 08/10/2013

Nhận định giá vàng của Mitsui Busan Hồi phục khá tốt trở lại nhưng giá vàng chưa thể thoát khỏi sức ép bán ra mấy...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 07/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 07/10/2013

Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 102.10. Chiến lược: mua trên 102.10. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.95 & 106.2. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 07/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 07/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1301. Chiến lược vàng: mua trên 1301. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1323 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 07/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 07/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.3590. Chiến lược: bán dưới 1.3590. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3535...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 07/10/2013

Nhận định giá vàng của Mitsui Busan Giá vàng trở lại sideways trong biên độ không lớn trên mức 1,300 2 phiên cuối tuần trước....