Thẻ Phiên mỹ

Thẻ: Phiên mỹ

Cập nhật chiến lược giao dịch Forex, Giao dịch Vàng, Giao dịch Dầu phiên Mỹ mỗi ngày của các chuyên gia

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 04/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 04/10/2013

Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 102.10. Chiến lược: mua trên 102.10. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.95 & 106.2. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 04/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 04/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1301. Chiến lược vàng: mua trên 1301. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1323 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 04/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 04/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.357. Chiến lược: mua trên 1.357. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3645...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 04/10/2013

Nhận định giá vàng của Kitco 24h Giá vàng gần như sideway trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Áp lực giảm giá sau khi...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 03/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 03/10/2013

Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 102.10. Chiến lược: mua trên 102.10. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.95 & 106.2. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 03/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 03/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1296. Chiến lược vàng: mua trên 1296. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1323 &...
Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 03/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 03/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.356. Chiến lược: mua trên 1.356. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.364...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 03/10/2013

Nhận định giá vàng của Kitco 24h Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua do kỳ vọng Fed duy...
Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 02/10/2013

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 02/10/2013

Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 101. Chiến lược: mua trên 101. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.75 & 103.25. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 100...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 02/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 02/10/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1305. Chiến lược vàng: bán dưới 1305. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1277 &...

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 02/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.3505. Chiến lược: mua trên 1.3505. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.356...

Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 02/10/2013

Nhận định giá vàng của Mitsui Busan Giá thời điểm hiện tại 1,288 Các mức hỗ trợ: 1,273 Các mức cản: 1,305; 1,337 Rớt mạnh trong phiên giao...