Thẻ Tin tức

Thẻ: tin tức

Bài mới

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 09/12/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 09/12/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 09/12/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 08/12/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 08/12/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 08/12/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 08/12/2016

THỊ TRƯỜNG CHỜ ĐỢI KẾT QUẢ CUỘC HỌP CỦA ECB Tâm điểm chú ý của thị trường hôm nay là kết quả cuộc họp chính...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/12/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 08/12/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 08/12/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/12/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/12/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/12/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...