Thẻ Tin tức

Thẻ: tin tức

Bài mới

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 29/07/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 29/07/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 29/07/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 29/07/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 29/07/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 29/07/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 29/07/2016

JPY TĂNG GIÁ MẠNH SAU CUỘC HỌP CỦA BOJ Đồng yen tăng giá khá mạnh sáng nay ngay sau khi kết quả cuộc họp chính...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/07/2016

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/07/2016

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/07/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 28/07/2016

USD SUY YẾU SAU QUYẾT ĐỊNH LÃI SUẤT CỦA FED Kết thúc cuộc họp định kỳ kéo dài 2 ngày 26-27/07, hấu hết các quan...