Thẻ Tin tức Forex

Thẻ: Tin tức Forex

Cập nhật tin tức thị trường Forex mỗi ngày, Chính sách tiền tệ của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ,…

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 30/09/2014

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 04/05/2015

THỊ TRƯỜNG CHỜ ĐỢI BẢNG LƯƠNG PHI NÔNG NGHIỆP MỸ Tuần qua chứng kiến sự giảm giá mạnh của USD so với các đồng tiền...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng Pivot:...
Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 30/09/2014

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 27/04/2015

THỊ TRƯỜNG CHỜ ĐỢI KẾT QUẢ CUỘC HỌP FED Đồng tiền chung châu Âu tiếp tục tăng giá so với USD trong phiên giao dịch...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 30/09/2014

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 24/04/2015

USD GIẢM GIÁ SAU SỐ LIỆU KINH TẾ MỸ USD hôm qua giảm giá mạnh sau những số liệu kinh tế kém khả quan của...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...