Thẻ Tin tức Forex

Thẻ: Tin tức Forex

Cập nhật tin tức thị trường Forex mỗi ngày, Chính sách tiền tệ của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ,…

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 30/09/2014

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 17/04/2015

USD GIẢM MẠNH NHẤT 2 TUẦN USD hôm qua có phiên giảm giá thứ ba liên tiếp bởi số liệu kinh tế Mỹ không mạnh...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 30/09/2014

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 16/04/2015

USD TIẾP TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẢM USD hôm qua giảm giá phiên thứ hai liên tiếp bởi số liệu kinh tế Mỹ không mạnh như...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 15/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 15/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 15/04/2015

USD GIẢM SAU DỮ LIỆU KINH TẾ THẤT VỌNG USD - Index, chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so vởi rổ...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 14/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 14/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 14/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 13/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 13/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 13/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 30/09/2014

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 13/04/2015

USD DUY TRÌ ĐÀ TĂNG GIÁ MẠNH Trong phiên giao dịch cuối tuần qua, đồng bạc xanh có phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 09/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 10/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 10/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...