Thẻ Tin tức Vàng

Thẻ: Tin tức Vàng

Cập nhật thông tin, tin tức thị trường Vàng thế giới, thị trường Vàng trong nước mỗi ngày

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 30/09/2014

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank 23/04/2015

GBP TĂNG MẠNH SAU BIÊN BẢN HỌP BOE Đồng bảng Anh tăng giá mạnh hôm qua sau khi biên bản cuộc họp đầu tháng 4...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 29/07/2014

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 22/04/2015

AUD TĂNG GIÁ SAU DỮ LIỆU LẠM PHÁT Thị trường không có nhiều biến động trong phiên giao dịch hôm qua khi thiếu vắng các...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 30/09/2014

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 21/04/2015

USD TĂNG GIÁ TRỞ LẠI PHIÊN ĐẦU TUẦN Thị trường chứng kiến sự tăng giá trở lại của USD trong phiên giao dịch đầu tuần...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 20/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 20/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 20/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 30/09/2014

Bản tin tư vấn tiền tệ, vàng của Eximbank ngày 20/04/2015

USD GHI NHẬN TUẦN GIẢM MẠNH NHẤT 1 THÁNG USD tiếp tục xu hướng giảm giá sau một loạt báo cáo kinh tế kém lạc...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 17/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 17/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 17/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...