Chiến lược giao dịch forex của TINFOREX ngày 03/05/2012

0
203

Chiến lược giao dịch EUR/USD:

Chiến lược: bán trong khoảng 1.31800 – 1.32000
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.31200 – 1.31000.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 1.32250.

Chiến lược giao dịch GBP/USD:

Chiến lược: bán trong khoảng 1.62100 – 1.62250.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.61580 – 1.61300.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 1.62530.

Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn