Chiến lược giao dịch forex của TINFOREX ngày 24/04/2012

0
204

Chiến lược giao dịch EUR/USD:

Chiến lược: bán trong khoảng 1.31900 – 1.32100.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.31452 – 1.31075 – 1.30833.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 1.32550.

Chiến lược giao dịch GBP/USD:

Chiến lược: mua trong khoảng 1.60601 – 1.60760
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.62000 – 1.62600.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 1.60321.

Chiến lược giao dịch AUD/JPY:

Chiến lược: bán trong khoảng 83.064 – 83.6.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 82.399.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 83.786.

Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn