Chiến lược giao dịch forex của TINFOREX ngày 24/04/2012

0
123

Chiến lược giao dịch EUR/USD:

Chiến lược: bán trong khoảng 1.31900 – 1.32100.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.31452 – 1.31075 – 1.30833.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 1.32550.

Chiến lược giao dịch GBP/USD:

Chiến lược: mua trong khoảng 1.60601 – 1.60760
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.62000 – 1.62600.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 1.60321.

Chiến lược giao dịch AUD/JPY:

Chiến lược: bán trong khoảng 83.064 – 83.6.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 82.399.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 83.786.

Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn