Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 04/05/2012

0
167

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.3175.
Chiến lược: bán dưới 1.3175.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.312 & 1.31.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.3205.

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.6215.
Chiến lược: bán dưới 1.6215.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.6155 & 1.613.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.624.

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 79.95.
Chiến lược: mua trên 79.95.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 80.5 & 80.7.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 79.6.

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.029.
Chiến lược: bán dưới 1.029.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0235 & 1.021.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.0315.

Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn