Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 10/05/2012

0
215

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.2980.
Chiến lược: bán dưới 1.2980.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.291 & 1.2875.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.3.

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.6110.
Chiến lược: mua trên 1.6110.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.617 & 1.62.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.609.

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 79.80.
Chiến lược: bán dưới 79.80.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 79.5 & 79.3.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 79.95.

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.0015.
Chiến lược: mua trên 1.0015.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.016 & 1.0215.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 0.996.

Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn