Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 09/05/2012

0
129

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.304.
Chiến lược: bán dưới 1.304.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2955 & 1.291.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.3075.

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.617.
Chiến lược: bán dưới 1.617.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.611 & 1.608.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.62.

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 80.1.
Chiến lược: bán dưới 80.1.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 79.6 & 79.3.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 80.25.

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.012.
Chiến lược: bán dưới 1.012.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.004 & 1.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.016.

Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn