Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 09/05/2012

0
204

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.304.
Chiến lược: bán dưới 1.304.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2955 & 1.291.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.3075.

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.617.
Chiến lược: bán dưới 1.617.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.611 & 1.608.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.62.

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 80.1.
Chiến lược: bán dưới 80.1.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 79.6 & 79.3.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 80.25.

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.012.
Chiến lược: bán dưới 1.012.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.004 & 1.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.016.

Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn