Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 19/04/2012

0
234

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.311.
Chiến lược: mua trên 1.311.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.316 & 1.318.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.309.

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.601.
Chiến lược: mua trên 1.601.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.608 & 1.613.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.5965.

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 81.15.
Chiến lược: mua trên 81.15.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 81.55 & 81.65.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 80.85.

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.0385.
Chiến lược: bán dưới 1.0385.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0335 & 1.03.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.0425.

Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn