Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 26/04/2012

0
241

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.3205.
Chiến lược: mua trên 1.3205.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.326 & 1.328.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.318.

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.6155.
Chiến lược: mua trên 1.6155.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.621 & 1.6235.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.613.

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 81.45.
Chiến lược: bán dưới 81.45.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 80.95 & 80.8.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 81.65.

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.032.
Chiến lược: mua trên 1.032.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0395 & 1.042.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.03.

Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn