Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 26/04/2012

0
130

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.3205.
Chiến lược: mua trên 1.3205.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.326 & 1.328.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.318.

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.6155.
Chiến lược: mua trên 1.6155.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.621 & 1.6235.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.613.

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 81.45.
Chiến lược: bán dưới 81.45.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 80.95 & 80.8.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 81.65.

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.032.
Chiến lược: mua trên 1.032.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0395 & 1.042.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.03.

Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn