Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Mỹ ngày 28/07/2011

0
305

Forex

Chiến lược forex

Chiến lược forex phiên Mỹ

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Chiến lược: bán dưới 1.441.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.4325 & 1.427 & 1.419.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 1.446.

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Chiến lược: bán dưới 1.639.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.631 & 1.6265 & 1.619.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 1.6435.

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Chiến lược: bán dưới 77.9.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 77.55 & 77.3.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 78.15.

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Chiến lược: mua trên 1.0975.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.1085 & 1.112 & 1.117.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 1.092.

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn