Chiến lược giao dịch tiền tệ phiên Mỹ ngày 28/07/2011

0
301

Forex

Chiến lược forex

Chiến lược forex phiên Mỹ

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Chiến lược: bán dưới 1.441.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.4325 & 1.427 & 1.419.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 1.446.

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Chiến lược: bán dưới 1.639.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.631 & 1.6265 & 1.619.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 1.6435.

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Chiến lược: bán dưới 77.9.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 77.55 & 77.3.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 78.15.

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Chiến lược: mua trên 1.0975.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.1085 & 1.112 & 1.117.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 1.092.

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn